+420 774 534 513       

Nejrychlejší termíny dodání Nejrychlejší termíny dodání

Nástrojárna uprostřed ČR Nástrojárna uprostřed ČR

Férový a profesionální přístup Férový a profesionální přístup

Široké technologické možnosti obrábění Široké technologické možnosti obrábění

Přesné moderní stroje Přesné moderní stroje

9001 a 14001 9001 a 14001

CNC obrábění  

TECHNOLOGIE  

CAD/CAM programování a konstrukce

CAD/CAM programování a konstrukce

Programování a konstrukce

Od roku 2013 pracujeme s ohledem na narůstající poptávku po stále složitějších a tvarově náročnějších dílech s CAD/CAM softwarem ZW3D, přes nějž programujeme většinu našich strojů, kreslíme a konstruujeme přípravky, nástroje, celé stroje i prototypy.

Náš pracovní tým je plně soběstačný. Žádný z pracovníků není odkázán na externí pomoc programátorů či konstruktérů (tzn. kompletně programuje, kreslí a konstruuje jednodušší přípravky), tudíž za výsledek své práce stoprocentně ručí, a zároveň je schopný pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků.

Mimo programování pro interní účely nabízíme a dodáváme také složitější programy externím zákazníkům. V roce 2017 jsme naše CAM zázemí rozšířili o software Esprit 2017 umožňující programování i mnohem obtížněji ovladatelných víceosých a mnohokanálových strojů, včetně pětiosého obrábění.